Grote SEO-oplossingen voor grote websites.

Een solide adviesrapport is een prima startpunt voor een samenwerking op het gebied van SEO, maar bij veel grotere organisaties ligt de behoefte elders:

Schaalbaarheid / automatisering

Als u duizenden, honderdduizenden, of zelfs miljoenen pagina's heeft om te optimaliseren, dan heeft het weinig zin om enkele tientallen pagina's handmatig aan te pakken. Op dat moment wordt SEO een zeer technische aangelegenheid. Dit is precies mijn specialisme: automatisering van SEO.

SEO-hygiëne

Bij grote websites vinden continu veranderingen plaats. Er wordt door meerdere medewerkers hard aan de website gewerkt. Maar hoe weet u of de slimme SEO-acties die ooit zijn uitgezet, nog steeds werken? Daarvoor is slimme monitoring nodig. Op basis van deze analytische monitoring worden de belangrijkste fouten steeds opnieuw opgelost, of steeds verder aangepakt.

Het elegante van deze aanpak is dat het continu herhaald wordt, in plaats van dat het gebaseerd is op weer opnieuw een duur en volledig nieuw advies. Het zijn dezelfde SEO basisacties die continu herhaald worden. In mijn ervaring is dit een zeer krachtige methode!

Procesmatig werken

Waar hygiëne zich richt op het repareren van fouten, gaat procesmatig werken verder. Het is mogelijk om met een aantal slimme basisacties continu verder te optimaliseren. Dit is een samenspel van analyse, testen (eerst klein testen, daarna opschalen), waar nodig interne trainingen, de uitvoer, en natuurlijk het delen van de aansprekende resultaten met de rest van de organisatie!