Gemoderniseerde stopwoorden lijst

Een zeer uitgebreide Nederlandse stopwoordenlijst, inclusief 21ste-eeuwse stopwoorden. Je weet wel, voor normaal taalgebruik en zo.

Iedereen die net als ik graag speelt met NLP zal op een gegeven moment een stopwoordenlijst nodig hebben. Online zijn er best wel wat te vinden, maar ik vond ze niet goed genoeg. Er ontbraken woorden, er zitten veel verouderde woorden in, etc. Ik heb verschillende lijsten bekeken en samengevoegd in mijn eigen lijst, en er nog woorden en afkortingen aan toegevoegd die imho nu ook veel gebruikt worden, maar die je in de 'officiele' (whatever dat dan moge zijn) stopwoordenlijsten nergens terugziet. Een gemoderniseerde stopwoordenlijst dus!

De lijst bevat lidwoorden (de, het), veelgebruikte afkortingen (voorz, inz, vakgr), titels (prof, dr), aanwijzende voornaamwoorden (dit, die), sommige bijwoorden, ambtelijk taalgebruik (inzake) en eigen afkortingen en lege frasen die anno nu dus ook veel gebruikt worden.

a
aan
aangaande
aangezien
achter
achterna
aen
af
afd
afgelopen
agter
al
aldaar
aldus
alhoewel
alias
alle
allebei
alleen
alleenlyk
allen
alles
als
alsnog
altijd
altoos
altyd
ander
andere
anderen
anders
anderszins
anm
b
behalve
behoudens
beide
beiden
ben
beneden
bent
bepaald
beter
betere
betreffende
bij
bijna
bijvoorbeeld
bijv
binnen
binnenin
bizonder
bizondere
bl
blz
boven
bovenal
bovendien
bovengenoemd
bovenstaand
bovenvermeld
buiten
by
daar
daarheen
daarin
daarna
daarnet
daarom
daarop
daarvanlangs
daer
dan
dat
de
deeze
den
der
ders
derzelver
des
deszelfs
deszelvs
deze
dezelfde
dezelve
dezelven
dezen
dezer
dezulke
die
dien
dikwijls
dikwyls
dit
dl
doch
doen
doet
dog
door
doorgaand
doorgaans
dr
dra
ds
dus
echter
ed
een
eene
eenen
eener
eenig
eenige
eens
eer
eerdat
eerder
eerlang
eerst
eerste
eersten
effe
egter
eigen
eigene
elk
elkanderen
elkanderens
elke
en
enig
enige
enigerlei
enigszins
enkel
enkele
enz
er
erdoor
et
etc
even
eveneens
evenwel
ff
gauw
ge
gebragt
gedurende
geen
geene
geenen
gegeven
gehad
geheel
geheele
gekund
geleden
gelijk
gelyk
gemoeten
gemogen
geven
geweest
gewoon
gewoonweg
geworden
gezegt
gij
gt
gy
haar
had
hadden
hadt
haer
haere
haeren
haerer
hans
hare
heb
hebben
hebt
heeft
hele
hem
hen
het
hier
hierbeneden
hierboven
hierin
hij
hoe
hoewel
hun
hunne
hunner
hy
ibid
idd
ieder
iemand
iet
iets
ii
iig
ik
ikke
ikzelf
in
indien
inmiddels
inz
inzake
is
ja
je
jezelf
jij
jijzelf
jou
jouw
jouwe
juist
jullie
kan
klaar
kon
konden
krachtens
kunnen
kunt
laetste
lang
later
liet
liever
like
m
maar
maeken
maer
mag
martin
me
mede
meer
meesten
men
menigwerf
met
mezelf
mij
mijn
mijnent
mijner
mijzelf
min
minder
misschien
mocht
mochten
moest
moesten
moet
moeten
mogelijk
mogelyk
mogen
my
myn
myne
mynen
myner
myzelf
na
naar
nabij
nadat
naer
net
niet
niets
nimmer
nit
no
noch
nog
nogal
nooit
nr
nu
o
of
ofschoon
om
omdat
omhoog
omlaag
omstreeks
omtrent
omver
onder
ondertussen
ongeveer
ons
onszelf
onze
onzen
onzer
ooit
ook
oorspr
op
opdat 
opnieuw
opzij
opzy
over
overeind
overigens
p
pas
pp
precies
pres
prof
publ
reeds
rond
rondom
rug
s
sedert
sinds
sindsdien
sl
slechts
sommige
spoedig
st
steeds
sy
t
tamelijk
tamelyk
te
tegen
tegens
ten
tenzij
ter
terwijl
terwyl
thans
tijdens
toch
toe
toen
toenmaals
toenmalig
tot
totdat
tusschen
tussen
tydens
u
uit
uitg
uitgezonderd
uw
uwe
uwen
uwer
vaak
vaakwat
vakgr
van
vanaf
vandaan
vanuit
vanwege
veel
veeleer
veelen
verder
verre
vert
vervolgens
vgl
vol
volgens
voor
vooraf
vooral
vooralsnog
voorbij
voorby
voordat
voordezen
voordien
voorheen
voorop
voort
voortgez
voorts
voortz
vooruit
vrij
vroeg
vry
waar
waarom
wanneer
want
waren
was
wat
we
weer
weg
wege
wegens
weinig
weinige
wel
weldra
welk
welke
welken
welker
werd
werden
werdt
wezen
wie
wiens
wier
wierd
wierden
wij
wijzelf
wil
wilde
worden
wordt
wy
wyze
wyzelf
zal
ze
zeer
zei
zeker
zekere
zelf
zelfde
zelfs
zelve
zelven
zelvs
zich
zichzelf
zichzelve
zichzelven
zie
zig
zij
zijn
zijnde
zijne
zijner
zo
zo'n
zoals
zodra
zommige
zommigen
zonder
zoo
zou
zoude
zouden
zoveel
zowat
zulk
zulke
zulks
zullen
zult
zy
zyn
zynde
zyne
zynen
zyner
zyns

Let op

Dat je een stopwoordenlijst kunt gebruiken, wil nog niet altijd meteen zeggen dat het een goed idee is om dat ook meteen te doen. Soms worden namelijk woorden eruit gefilterd, die net voor jouw context heel belangrijk zijn! Een voorbeeld is sentiment analyse. Iemand zegt:

ik ben niet goed geholpen

Als je nu onderstaande stopwoordenlijst gebruikt, dan wordt het woordje 'niet' eruit gefilterd (net als 'ik trouwens). En dan krijg je dus:

ben goed geholpen

Hou daar dus rekening mee, en kijk bijvoorbeeld de stopwoordenlijst eerst grondig na, of gebruik een andere (meer technische) methode, zoals TF-IDF.

En dan?

En dan zijn we aan het einde gekomen. Vond je het nuttig? Mooi! Misschien is het dan ook nuttig voor anderen, dus deel het gerust: