Disclaimer

Voor de volledigheid

Disclaimer

Voor de volledigheid

Deze website is ter beschikking gesteld door een online marketing specialist (ik dus) voor educatieve doeleinden, voor marketing doeleinden, en om algemene kennis te delen. NIET om specifiek advies te geven.

Door deze website te gebruiken, begrijp je dat er geen client - consultant relatie is tussen ons. Deze website geldt niet als een vervanging voor competent advies.