Het Maslow-Eikhart model voor moderne SEO

Dit model geldt als vervanging van de klassieke Techniek <> Content <> Links driehoek in SEO.

2024: tijd voor een nieuw basismodel van SEO #

User-first, AI-aware, gevoelig voor samenhang en prioriteiten, en uiteraard volledig data-driven, zelfs waar dat moeilijk kan.

Het Maslow-Eikhart model is uitermate geschikt voor moderne SEO. Veel beter geschikt ook dan de oude driedeling van Techniek <> Content <> Links, die niet alleen beperkter is in scope, maar ook alleen ingaat op Het Wat. Terwijl Het Waarom juist veel belangrijker is.

Het richt zich op de doelen die je nastreeft. Het geeft antwoord op de vraag waarom bepaalde tactieken nodig zijn. En het beste deel: ook niet SEO-specialisten snappen het.

De klassieke Maslow-pyramide #

De Maslow-pyramide is een model dat behoeftes indeelt in de vorm van een hiërarchische pyramide: basisbehoeften onderaan, en dan zo naar boven.

In de basisbehoeften moet voorzien zijn voordat de ‘hogere’ behoeften volledig ingevuld kunnen worden. Je kunt dan wel aan de gang gaan met die hogere behoeften, maar het werkt gewoon minder goed.

En zo’n hiërarchische behoeftenpyramide past ook perfect bij zoiets als SEO.

Natuurlijk is link earning hartstikke belangrijk, maar als de pagina’s van je website niet eens bereikbaar zijn, of als de content dertien-in-een-dozijn is, dan ga je daarmee echt niet de wedstrijd winnen.

Die oude driedeling wordt steeds onoverzichtelijker #

Ik zeg niet dat die oude driedeling fout is, of dat jij het fout doet als je het hanteert.

Maar feit is wel dat SEO gewoon complexer geworden is, de laatste jaren.

Waaraan je die toegenomen complexiteit mooi kunt herkennen, is als de oude driedeling uitgebreid wordt met bijvoorbeeld UX als vierde SEO-pijler. Of data. Of E-E-A-T. Of allemaal.

Maar het grotere plaatje is dit: wat dan eigenlijk gebeurt, is dat men zich realiseert dat zo’n oud model niet meer past. En dan worden er nieuwe elementen in gepropt.

Niet perse onjuist, maar het wordt er niet duidelijker van. Al helemaal niet voor mensen die niet in het vakgebied zitten.

En … het mist het Waarom. En dat is belangrijk.

Van Het Hoe naar Het Waarom #

Op een gegeven moment realiseerde ik me dat een ander type model nodig is. Flexibeler, groter, met gevoel voor onderlinge samenhang en prioriteiten, meetbaar, makkelijker uitlegbaar. Vooral dat laatste.

Het liefst iets wat we eigenlijk allemaal al kennen, maar dan toegepast op SEO: een metafoor dus.

En dan ook nog het liefst op zo’n manier dat het meer verhalend vertelt over Het Waarom van allerlei acties, in plaats van het Het Wat.

Praten over Het Waarom werkt beter. Daarmee krijg je mensen mee die niet van Het Hoe (hoeven te) weten, maar wel meebeslissen over go of no-go.

Praten over Het Waarom werkt beter. Daarmee krijg je mensen mee die niet van Het Hoe (hoeven te) weten, maar wel meebeslissen over go of no-go.

~ Eikhart

Een grafische weergave van het model

De onderstaande pyramide bevat 5 lagen. Elke laag is een doel. Het basisniveau is dus het doel ‘Bereikbaar’, wat betekent dat allerlei indicatoren / acties / metrics bijdragen aan het halen van dat doel.

Die indicatoren zijn individuele acties of tests die een bepaalde uitkomst hebben, en die je uitdrukt in een cijfer. Het gewogen gemiddelde van alle cijfers bepaalt in hoeverre het doel behaald is. Daar horen ook targets bij.

De Maslow-Eikhart SEO-pyramide

Ieder niveau is een doel. Per niveau bepalen we metrics die aangeven in hoeverre dat doel gehaald is. Het is verstandig om dit af te zetten t.o.v. competitie. Dit is dus een doelgerichte indeling van SEO, en daarom radicaal anders dan de ouderwetse, taakgerichte klassieke Techniek <> Content <> Links indeling van SEO.

Trend

Trend: Last van Google updates? Concurrenten? Opwaartse trends?

Populair

Populair: Earned links groei? E-E-A-T? Genoeg branded-traffic?

Beter

Beter: Dan de concurrent? Bezoekers meetbaar blij(er)? E-E-A-T?

Compleet

Compleet: Complete user-journey(s) afgedekt? Genoeg non-branded traffic?

Bereikbaar

Bereikbaar: Geen fouten? Snel? Goede navigatie? Alles duidelijk? Geen kannibalisatie?

Een praktijkvoorbeeld #

Hoe ik het gebruik, is dat het model de kapstok is van allerlei tests en analyses die ik doe om de stand van zaken te meten: de SEO-APK.

Typische zaken die ik onderzoek, zijn:

 • -

  Bij het doel ‘bereikbaarheid’: het percentage crawl errors (zoals 404s). Is dat meer of minder dan wat gangbaar is?

 • -

  Of de Core Web Vitals (die zowel over techniek als UX handelen): zijn die ok? Eventueel benchmarken t.o.v. de competitie

 • -

  Ook belangrijk in dit niveau is het antwoord op de vraag of alles duidelijk is, en of er geen kannibalisatie is. Dat is wat mij betreft ook ‘bereikbaarheid’: als je bezoekers je content niet begrijpen, of het is simpelweg verwarrend, dan is het ook niet bereikbaar.

Hier een tabel met suggesties voor een standaard analyse. Dit is letterlijk wat ik in de allereerste ‘draft’ versie gebruikte:

Tabel 1: Prematuur voorbeeld van een generieke Maslow-Eikhart SEO-APK, ter leeringh ende vermaeck

Categorie Subvragen Uitleg Maslow-Eikhart Gewicht Showstopper?
Bereikbaarheid 1 versie van de site https www vs http non-www 1 5 TRUE
Bereikbaarheid Crawlbaar? JS? Kan onze eigen site-auditor ermee overweg? 1 10 TRUE
Bereikbaarheid Geindexeerd? Hoeveel %. (vgl. met crawl en xml-sitemap). Moet 100% zijn 1 10 TRUE
Bereikbaarheid Ranken op merknaam? Rank je op je eigen merknaam? if not, dan heb je wss een penalty of de verkeerde naam. 2 5 TRUE
Bereikbaarheid Snelheid ahrefs, gsc 1 7,5 TRUE
Content basis Title-tags goed? Zoekwoorden? Merknaam? Triggers? Hetzelfde als H1? 2 7,5
Content basis Meta-description goed? Zoekwoorden? Merknaam? Triggers? Hetzelfde als introtekst? 2 7,5
Content basis H1 goed? 1 H1 per pagina? Goed? 2 5
Content basis H2, H3 etc, aanwezig & logisch? Opvolging in de structuur van headings? Vooral bij listings? Snapt readability de content? Ook: geen headings in boilerplate? 2 5
Content basis Warm welkom goed? Waar, Wat, Waarom aanwezig? Hetzelfde als description? 3 10
Hygiene Social open graph meta's goed? 4 2,5
Hygiene Content up to date? functionerend? 2 10 TRUE
Hygiene Externe links 404's? 4 2,5
Hygiene Interne links 404's? Links naar redirects? 4 5
Content gevorderd Keyword research goed? Uberhaupt? Synoniemen aanwezig? Dezelfde als meta's? 2 7,5
Content gevorderd Intenties beantwoord? Passend bij fase in journey? (bv orienterend: alle orienterende vragen beantwoord? Pre-sale: hobbels weggenomen? Sale: korting e.d. benoemd? 3 10
Content gevorderd Beter dan de rest? Als non-branded onderwerp: is dit DE resource? Unieke toevoeging? 3 5
Content gevorderd Interessant? Deelbaar? Ook goed genoeg voor een (offline) redactie? 3 7,5
Duplicate content Duplicate pages without canonical Interne duplicate content, door content en/of by url 1 2,5
Duplicate content external duplicate content: via copyscape externe duplicate content? (if so: rechtenissue of populariteitissue) 3 2,5
Duplicate content dunne content pagina's dunne content? hoeveel? 3 5 TRUE
Structured Data errors huidige implementatie correct? 2 7,5
Structured Data kansen waar liggen kansen? 2 7,5
Analyse: content top-pagina's vs. slechte pagina's -> opvallendheden? Mogelijke kans 3 7,5
Analyse: ontwikkeling verkeer trend (4 a 5 jaar) Aflopend? 5 7,5 TRUE
Analyse: ontwikkeling rankings trend Aflopend? 5 7,5 TRUE
Analyse: populariteit aantal domeinen Mogelijk probleem 4 7,5
Analyse: populariteit linkteksten (geen spam?) Mogelijk probleem 4 7,5 TRUE
Analyse: populariteit links naar dieperliggende pagina's? Niet alleen naar de homepage, maar juist ook naar de content? Zie https://moz.com/blog/2021-links-ranking-correlation-study 4 7,5
Analyse: populariteit backlinks sorteren op laagste kwaliteit: troep? Mogelijk probleem 4 5
Kansen posities 5-10; meeste verkeer Mogelijke kans 3 5
Kansen Content pruning noodzaak en/of mogelijkheden Mogelijk probleem 3 7,5

De ‘showstoppers’ zijn blokkerende factoren. Als die onvoldoende zijn, dan is het effect ervan dusdanig dat allerlei andere tests niet eens zin hebben. Als je site bijvoorbeeld niet eens crawlbaar is voor Google, dan kun je nog de beste content ter wereld hebben, maar dan heeft dat simpelweg geen zin.

Visualisatie van analyse-uitkomsten #

Waar een pyramide vooral nadruk legt op hiërarchie, toont een radar-chart juist op welke doelen je het al goed doet, en op welke niet. Sterker nog, door verschillende radar-charts op elkaar te leggen, kun je jezelf meten met de competitie:

Radar chart van het Maslow-Eikhart model Radar Chart Maslow-Eikhart pyramid

Ik weet trouwens nog niet hoe ik een hierarchie ook nog kan verwerken in een radar-chart. Suggesties zijn welkom :)

Zie ook ... #

Na de eerste versie is het model verder ontwikkeld. En inmiddels is het een volwassen dienst geworden: de SEO-APK!

Samenvatting #

 • -

  SEO is ingewikkelder geworden. De oude driedeling Techniek <> Content <> Linkswordt inmiddels vaak uitgebreid, bijvoorbeeld met UX, data, E-E-A-T

 • -

  Dat is op zichzelf niet onjuist, maar het maakt alles NOG ondoorzichtiger

 • -

  Beter is het om een metafoor te gebruiken

 • -

  Die metafoor is al bekend, en passen we toe op SEO: de behoeftenpyramide van Maslow wordt de SEO-pyramide van Maslow-Eikhart

 • -

  In plaats van Het Hoe gaat dit model uit van Het Waarom. Het is dus doelgericht, en die doelen zijn vrij makkelijk uit te leggen, zonder dat je allerlei inhoudelijke SEO-dingen hoeft te te vertellen

 • -

  In dit artikel hebben we uitgebreid uitgelegd hoe dit model eruit ziet, hoe je het in kunt vullen, en hoe je de resultaten van zo’n analyse kunt presenteren

→ Call to action ←

Klinkt interessant?

Laten we dan de virtuele afstand tussen ons 1 stap kleiner maken!