Home  »  Diensten  »  SEO-APK

SEO-APK

Hoe staan we ervoor op SEO-gebied? Wat moeten we doen. Waarom? Dat zijn de vragen waarop de SEO-APK antwoord geeft. Hierbij gebruiken we het Maslow-Eikhart model: een soort SWOT analyse die het best tot z'n recht komt als het regelmatig uitgevoerd wordt, en ook uw belangrijkste concurrenten meeneemt.

Ideaal voor strategiebepaling, als second opinion, en als presentatiemateriaal voor interne stakeholders.

In het kort

Wat: Periodieke SWOT-analyse voor SEO
Waarom: Beantwoordt de vraag: 'hoe staan we ervoor?'
Hoe: 40+ SEO-analyses, met de hand beantwoord
Prijs: Setup: € 2797, Abonnement: p/q € 1398.5

De SEO-APK is een SWOT-analyse gebaseerd op het Maslow-Eikhart model #

SEO is een ondoorzichtig vak, dus competitieve vragen zijn lastig te beantwoorden. Zeker als je jezelf wil benchmarken en het wil herhalen. We know. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat precies deze vragen beantwoordt.

Het Maslow-Eikhart model passen we toe op uw website; op uw belangrijkste concurrenten; en toetsen we aan marktontwikkelingen en onze eigen ervaring.

Het doel? Antwoord krijgen op belangrijke business vragen, die duidelijk maken waar kansen, bedreigingen, kracht en zwaktes liggen: een SEO SWOT-analyse dus.

Maar dan wel concreter: het basismodel is een hiërarchische pyramide, waar strategiebepaling makkelijker uit volgt dan een klassieke matrix die meestal bij SWOT-analyses gebruikt wordt.

Het model: de SEO-pyramide van Maslow-Eikhart #

Dit model is door onszelf ontwikkeld, als antwoord op een steeds complexer wordend werkveld. Het belangrijkste om te onthouden aan dit model is dat het doelgericht en data-driven is, waar oudere modellen vooral taakgericht zijn.

Dat biedt (onder andere) de volgende voordelen:

 • -

  Het model gaat uit van een hiërarchie: alles is belangrijk, maar als basisbehoeften niet goed geregeld zijn, dan trekken ze de effectiviteit van de hogere doelen omlaag.

 • -

  Aan elk doel koppelen we meerdere acties. Deze acties zijn specifiek gericht op bepaalde typen websites. Ze zijn allemaal uitgedrukt in een cijfer en kennen een zekere wegingsfactor.

 • -

  De doelen zijn makkelijker uitlegbaar, zeker voor mensen die juist NIET professioneel met SEO bezig zijn. Dat is de grote kracht van dit model.

De Maslow-Eikhart SEO-pyramide

Ieder niveau is een doel. Per niveau bepalen we metrics die aangeven in hoeverre dat doel gehaald is. Het is verstandig om dit af te zetten t.o.v. competitie. Dit is dus een doelgerichte indeling van SEO, en daarom radicaal anders dan de ouderwetse, taakgerichte klassieke Techniek <> Content <> Links indeling van SEO.

Trend

Trend: Last van Google updates? Concurrenten? Opwaartse trends?

Populair

Populair: Earned links groei? E-E-A-T? Genoeg branded-traffic?

Beter

Beter: Dan de concurrent? Bezoekers meetbaar blij(er)? E-E-A-T?

Compleet

Compleet: Complete user-journey(s) afgedekt? Genoeg non-branded traffic?

Bereikbaar

Bereikbaar: Geen fouten? Snel? Goede navigatie? Alles duidelijk? Geen kannibalisatie?

Powerpoint-ready #

Uiteindelijk wilt u gewoon weten hoe de vlag erbij hangt, in grote lijnen waar de kansen en zwaktes liggen en waarom dat zo is. Dat antwoord krijgt u niet als we u de volledige analyse tonen, daarbij veel jargon gebruiken, met daarbij een uitdraai van 57 pagina’s uitgeprinte spreadsheets met cijfers. Dat zijn audits, en dat is niet wat we bieden.

U krijgt van ons:

 1. 1.

  1 rapportcijfer: voor u, uw concurrenten. U krijgt 1 algemeen cijfer, en 5 onderliggende deelcijfers: 1 per niveau. Dit geeft antwoord op de vraag: hoe staan we ervoor.

 2. 2.

  1 ‘radar chart’ grafiek, die naast het cijfer ook visueel toont wat de sterke en zwakke punten van uw website en van de websites van uw concurrenten zijn. Dit beantwoordt de vraag: wat moeten we doen.

 3. 3.

  Beknopte duiding van de cijfers, de grafiek, en opgebouwd markt inzicht en ervaring: waarom is dit het verhaal?

 4. 4.

  En uiteraard ook, als bijlage, de volledige scan, met alle tests. Deze zullen wij met u bespreken, maar u hoeft het niet perse te presenteren aan uw collega’s.

Een voorbeeld #

Net als bij een auto APK controleren we de website(s) aan een hele reeks tests. Die tests hebben een uitkomst, en die uitkomsten drukken we uit in rapportcijfers.

Bijvoorbeeld, hieronder ziet u fictieve scores:

Website Bereikbaar? Duidelijk? Goed? Populair? Trend?
Concurrent A 7,9 7,8 9,2 3,4 5,4
Concurrent B 2,2 3,2 7,5 8,9 9
Concurrent C 9 8 5 4,5 5,5
Uw website 7,1 4,5 6 7,1 5,5

Wat leidt tot de volgende visualisatie:

Radar chart met SEO-APK scores - fictief Radar Chart Maslow-Eikhart pyramid

Wat valt op:

 • -

  Concurrent B is technisch niet in orde, maar wel populair en heeft de content goed op orde: een sleeping giant.

 • -

  Concurrent C bijna het tegendeel: technisch goed in orde, maar het publiek lijkt er niet echt warm voor te lopen

 • -

  Concurrent A is vergelijkbaar met concurrent B, al lijkt de kwaliteit van de website en de content erop wat beter

 • -

  En tenslotte de voorbeeld website: deze scoort overal wel redelijk, maar moet oppassen met de ‘trends’: de statistieken laten een gestage daling zien, die suggereert dat er mogelijk een structureel probleem is.

Wat is voor u dan het verhaal? U heeft 1 slapende concurrent die momenteel kansen laat liggen op technisch gebied, maar die iedereen eruit zal concurreren als ze wakker wordt. U heeft 2 concurrenten die al aan de max lijken te zitten van wat ze kunnen (ze zijn niet populair, ondanks dat duidelijk is dat ze hard aan SEO werken).

Uw uitdaging is het om zo snel en zo krachtig mogelijk autoriteit en populariteit op te bouwen, voordat uw concurrenten het doen. Er ligt een kans die zij nu niet pakken. Content marketing, het aanwezig zijn in alle fasen van de consumer journey, en link earning zijn de aangewezen tactieken. Technische optimalisatie is voor u - nu - minder van belang.

Samenvattend: wat u krijgt #

Iedere APK bevat de volgende onderdelen:

 1. 1.

  Maslow-Eikhart scan van uw website

 2. 2.

  1 rapportcijfer: een eenvoudig, maar daarom ook heel krachtig antwoord op de vraag: ‘hoe staan we ervoor'

 3. 3.

  5 deel-rapportcijfers, per aandachtsgebied van de scan

 4. 4.

  Powerpoint-ready: het rapportcijfer, de deelcijfers en een radar-chart. Eenvoudig te presenteren en klaar voor gebruik. U hoeft enkel te copypasten

 5. 5.

  De volledige analyse, als bijlage

 6. 6.

  1 uitgebreide support sessie, waarin we de gehele scan grondig doorspreken

U kunt optioneel de APK uitbreiden door uw eigen prestaties te benchmarken tegen 1 of meerdere concurrenten.

Het kostenplaatje #

De APK kunt u eenmalig of met regelmaat (per kwartaal) afnemen. En u kunt de analyse uitbreiden door niet alleen uw eigen website te meten, maar ook dezelfde meting toe te passen op de website(s) van 1 of meerdere concurrenten.

Dit zijn de opties:

Product & setup #

1 rapportcijfer, 5 deelcijfers. Duidelijkheid over hoe u ervoor staat: 1 SEO-APK.

APK

€ 2797

Abonnement #

U kunt de APK ook als abonnement afnemen, bijvoorbeeld per kwartaal. Op die manier wordt de APK een manier om voortgang te meten en rapporteren. Uiteraard tegen gereduceerd tarief!

Per kwartaal

€ 1398.5

Optioneel: extra APK #

Breid de APK uit door uw eigen scores te benchmarken t.o.v. 1 of meerdere concurrenten.

APK competitor

€ 1398.5

Abonnement #

U kunt meerdere APK+ via een abonnement afsluiten, als aanvulling op 1 basis APK. Uiteraard tegen gereduceerd tarief!

Per kwartaal

€ 699.25

Optioneel: Extra support #

We bieden altijd fair use support voor alle producten.

Maar indien nodig, kunt u ons ook inschakelen voor extra support. Bijvoorbeeld aan het begin van het traject, om u verder op te weg te helpen.

Altijd alleen indien gewenst qua intensiteit en frequentie. We zien dit niet als een upsell om zoveel mogelijk uren te verkopen, integendeel: we helpen u weg indien nodig, maar alle producten zijn zo opgezet dat u zelf tijd overhoudt voor andere zaken.

Tier L: 120+

€ 107

Tier M: 60-120

€ 117

Fav

Tier S: 12-60

€ 137

Tier XS: 4-12

€ 157

→ Call to action ←

Klinkt interessant?

Laten we dan de virtuele afstand tussen ons 1 stap kleiner maken!