SEO-APK

Hoe staan we ervoor? Wat moeten we doen. Waarom? Dat zijn de vragen waarop de SEO-APK antwoord geeft. En dit is geen audit.

Dit is geen audit maar een verhaal met cijfermatige onderbouwing

SEO is een ondoorzichtig vak, dus deze vragen zijn lastig te beantwoorden. We know. Daarom hebben we een model ontwikkeld dat precies deze vragen beantwoordt.

Dit model passen we toe op uw website; op drie van uw belangrijkste concurrenten; toetsen we aan marktontwikkelingen en onze eigen ervaring.

Het doel? Antwoord krijgen op belangrijke business vragen, die wat ons betreft vooraf gaan aan de uitvoer van welke SEO-werkzaamheden dan ook: start with why. Daarvoor gebruiken we een eigen ontwikkeld model: de pyramide van Maslow-Eikhart.

Het model: de pyramide van Maslow-Eikhart

De pyramide van Maslow kent iedereen. Daar hebben we ons door laten inspireren, want de bekende driedeling van Techniek <> Content <> Links in SEO voldoet niet meer.

SEO is veel ingewikkelder geworden. UX is veel belangrijker geworden. En daarnaast: die oude driedeling richt zich enkel op enkele functionele tactieken. Niet alleen zijn er inmiddels meer (Data? Chat? Voice? Semantiek? Branding? Expertise-Ervaring-Autoriteit-Trust?), maar tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met:

 • -

  Competitie: alles wat u doet, staat niet op zichzelf. Wat doet de concurrent? Waar liggen kansen?

 • -

  Op- en neerwaartse trends: als uw website bijvoorbeeld geen goede gebruikerservaring biedt, of simpelweg weinig toevoegt aan het web (in de ogen van Google), dan zijn de voortekenen niet gunstig. Dan heeft optimalisatie weinig zin en moet het roer om.

 • -

  Uw prioriteiten, uitdagingen, en (on)mogelijkheden: slimme adviezen die niet uitgevoerd kunnen worden, zijn simpelweg nutteloos. Daarom willen we graag met u en enkele van uw collega stakeholders praten: wat zijn de uitdagingen, constraints, zwaktes & sterktes; wat is de roadmap?

Antwoorden op vragen als deze samen schetsen een beeld, een verhaal. En het is dat verhaal dat we zoeken.

De pyramide van Maslow is ook wel bekend als de ‘behoeften-pyramide’. SEO kent ook behoeften: niveau’s met vragen waar we een antwoord op willen. En geheel in lijn met de Maslow-pyramide zijn we gestart met de basisbehoeften, om zo door te werken naar de hogere niveau’s:

Tabel 1: de SEO pyramide van Maslow-Eikhart. Geheel bescheiden vinden we dit een hartstikke goed model. Is de site:

Niveau Typische vragen
Wat is de trend? Last van Google updates? Waarom wel/niet? Opkomende concurrenten? Wat doen zij?
Populair? Links? Citaten? Quotes? Erkende expertise? E-E-A-T?
Goed? Beter dan de concurrent? Hoge CES / NPS score? Reviews goed? Blijven mensen hangen? Converteert het? E-E-A-T? Up to date?
Duidelijk? Begrijpt een bot het? Begrijpt een mens het? Geen kannibalisatie? Genoeg branded traffic?
Bereikbaar? Geen fouten? Snel? Goede navigatie?

Alle niveau’s zijn belangrijk, echter: de ‘needs’ van de basisniveau’s moeten in orde zijn voordat de ‘hogere’ niveau’s volledig renderen.

De ‘typische vragen’ uit de rechterkolom van de tabel geven een indruk, maar zijn absoluut niet het enige wat we onderzoeken.

Elk niveau kent een x-aantal tests die specifiek zijn voor uw type website, met daarbij scores, wegingen van die scores, en de mogelijkheid om al dan niet een ‘showstopper’ te zijn.

Elke test resulteert dus in een cijfer. Die cijfers worden gegroepeerd en gewogen.

Omdat we dezelfde tests uitvoeren op de websites van uw belangrijkste concurrenten, kunnen we deze cijfers ook tegen elkaar afzetten. Betrekkelijk eenvoudig zelfs.

Dit is met nadruk geen audit, maar een inschatting, een verhaal met cijfermatige onderbouwing.

~ Eikhart

Maar waarom dan juist dit model?

Over ieder model valt te discussiëren. Dat gezegd hebbende: dit model is krachtig, eenvoudig, bekend bij velen, en in ons geval ook: volledig cijfermatig onderbouwd.

Natuurlijk zijn sommige cijfers gebaseerd op een educated guess (bijvoorbeeld als het gaat over verwachte marktontwikkelingen). Maar die cijfers op op basis van dezelfde criteria toekennen aan concurrenten, zorgt voor onderlinge vergelijkbaarheid. En dat helpt bij het spotten van kansen.

Powerpoint-ready

Uiteindelijk wilt u gewoon weten hoe de vlag erbij hangt, in grote lijnen waar de kansen en zwaktes liggen en waarom dat zo is. Dat antwoord krijgt u niet als we u de volledige analyse tonen, daarbij veel jargon gebruiken, met daarbij een uitdraai van 57 pagina’s uitgeprinte spreadsheets met cijfers. Dat zijn audits, en dat is niet wat we bieden.

U krijgt van ons:

 1. 1.

  1 rapportcijfer: voor u, uw concurrenten. U krijgt 1 algemeen cijfer, en 5 onderliggende deelcijfers: 1 per niveau. Dit geeft antwoord op de vraag: hoe staan we ervoor.

 2. 2.

  1 ‘radar chart’ grafiek, die naast het cijfer ook visueel toont wat de sterke en zwakke punten van uw website en van de websites van uw concurrenten zijn. Dit beantwoordt de vraag: wat moeten we doen.

 3. 3.

  Beknopte duiding van de cijfers, de grafiek, en opgebouwd markt inzicht en ervaring: waarom is dit het verhaal?

 4. 4.

  En uiteraard ook, als bijlage, de volledige scan, met alle tests. Deze zullen wij met u bespreken, maar u hoeft het niet perse te presenteren aan uw collega’s.

Een voorbeeld

Bijvoorbeeld, deze fictieve scores leiden tot de volgende grafiek:

Website Bereikbaar? Duidelijk? Goed? Populair? Trend?
Concurrent A 7,9 7,8 9,2 3,4 5,4
Concurrent B 2,2 3,2 7,5 8,9 9
Concurrent C 9 8 5 4,5 5,5
Uw website 7,1 4,5 6 7,1 5,5

Radar chart met SEO-APK scores - fictief

Wat valt op:

 • -

  Concurrent B is technisch niet in orde, maar wel populair en heeft de content goed op orde: een sleeping giant.

 • -

  Concurrent C bijna het tegendeel: technisch goed in orde, maar het publiek lijkt er niet echt warm voor te lopen

 • -

  Concurrent A is vergelijkbaar met concurrent B, al lijkt de kwaliteit van de website en de content erop wat beter

 • -

  En tenslotte de voorbeeld website: deze scoort overal wel redelijk, maar moet oppassen met de ‘trends’: de statistieken laten een gestage daling zien, die suggereert dat er mogelijk een structureel probleem is.

Wat is voor u dan het verhaal? U heeft 1 slapende concurrent die momenteel kansen laat liggen op technisch gebied, maar die iedereen eruit zal concurreren als ze wakker wordt. U heeft 2 concurrenten die al aan de max lijken te zitten van wat ze kunnen (ze zijn niet populair, ondanks dat duidelijk is dat ze hard aan SEO werken).

Uw uitdaging is het om zo snel en zo krachtig mogelijk autoriteit en populariteit op te bouwen, voordat uw concurrenten het doen. Er ligt een kans die zij nu niet pakken. Content marketing, het aanwezig zijn in alle fasen van de consumer journey, en link earning zijn de aangewezen tactieken. Technische optimalisatie is voor u - nu - minder van belang.

Zonder upsell

De APK is het product. Wilt u alleen weten hoe wij het zien om er vervolgens met uw eigen bureau en/of inhouse mee aan de slag te gaan? Of helemaal niets mee doen? Wat ons betreft gaat de SEO-APK vooral over het waarom van uw SEO-verhaal.

Natuurlijk denken we graag met u mee over de uitvoer, maar we zijn met nadruk geen uitvoerende SEO-partij. We schrijven geen teksten; doen geen link building. We kunnen u wel in contact brengen met anderen. We automatiseren wel trouwens, dat is mogelijk interessant, als dat uit de APK gebleken is.

→ Call to action ←

Klinkt interessant?

Laten we dit gesprek dan voortzetten